• open panel

T.Austin Sparks

 

Theodore Austin-Sparks Theodore Austin-Sparks (1888–1971), znany jako Mr Sparks lub po prostu „TAS”nbył brytyjskim ewangelistą i autorem literatury chrześcijańskiej. Urodził sięnw Londynie w 1888 roku i jako chłopiec został wysłany do Szkocji by zamieszkaćnz rodziną swojego ojca. To właśnie tam w wieku 17 lat został chrześcijaninem słuchającmłodych ewangelistów ulicznych w Glasgow. W krótkim czasie i on mógł złożyć swoje świadectwo nawrócenia razem z tą samą grupą młodych ludzi. W wieku 24 lat został pastorem w kościele baptystycznym a od roku 1912 do 1926 prowadził już trzy społeczności w Londynie. W tych latach był również powiązany z Jessie Penn-Lewis, jej służbą i pozycją wydawniczą — „Overcomer Testimony”.

W 1926 roku T. Austin-Sparks zrezygnował z urzędu pastora w kościele baptystycznym. Razem z innymi wierzącymi założył Centrum Konferencyjne i Szkoleniowe w Honor Oak w południowowschodnim Londynie. Wielu chrześcijan uczestniczyło w konferencjach i zajęciach z możliwością zakwaterowania na miejscu, a niektórzy mieszkali tam latami biorąc udział w kursach biblijnych, zgromadzeniach i różnych służbach. W okresie letnim istniało również podobne, mniejsze centrum w Kilgreggan House w Szkocji. Jako Centrum Wspólnoty Chrześcijańskiej, Austin-Sparks i jego współpracownicy zajmowali się również wydawaniem dwumiesięcznika „Świadek i Świadectwo” (wydawane od 1923 roku do śmierci Sparks’a w 1971 roku) i książek napisanych przez Austin-Sparks’a lub jego spisanych kazań. Na pierwszej stronie czasopisma umieścił on takie stwierdzenie: „Raz na dwa miesiące wydajemy to czasopismo ponieważ chcemy przyczynić się do Bożego celu, opisanego w liście do Efezjan 4,13 – … aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania (dosłownie — pełnego poznania) Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi… To czasopismo nie jest powiązane z żadnym ruchem, organizacją, misją czy oddzielną grupą chrześcijan, ale jest służbą „wszystkim świętym”. Wydajemy je z modlitwą i nadzieją, że zaowocuje ono pełnią Chrystusową i bogatszym życiem duchowym, że poprzez przyprowadzanie Kościoła Bożego bliżej Jego woli, Kościół będzie lepiej wyposażony w składaniu świadectwa wszystkim narodom i będzie wzrastał w liczbie zbawionych przez Pana.” Spośród wielu książek które napisał, przynajmniej trzy z nich uważa się za klasyczne pozycje literatury chrześcijańskiej: „Szkoła Chrystusa”, „Centralność i Zwierzchnictwo Pana Jezusa Chrystusa” oraz „Ujrzeliśmy Jego Chwałę”. Głównym tematem książek Sparks’a jest wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa. Jako kaznodzieja podróżował po Europie, Ameryce Północnej i Azji, a główne konferencje z jego udziałem odbywały się w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanie, na Filipinach i również w innych miejscach. Wiele z jego kazań było nagrywanych, a wiele nagrań i książek jest dostępnych do dziś. Sparks bardzo nalegał, aby te nagrania nie podlegały prawom autorskim i dlatego bez problemu można je obecnie zdobyć. Pomimo braku praw autorskich, Sparks’owi jednak bardzo zależało aby jego przesłania były spisywane lub kopiowane dokładnie słowo po słowie tak, jak zostały przez niego wypowiedziane. Praca Sparksa w Centrum Wspólnoty Chrześcijańskiej miała zasięg międzynarodowy, a jej głównym celem było wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa. Wielu spośród tych, którzy wzrastali dzięki jego służbie, zostało misjonarzami i nauczycielami chrześcijańskimi. To pozwoliło mu pracować z wieloma znanymi chrześcijanami z Wielkiej Brytanii i innych krajów, na przykład Bakht Singh z Indii, Watchman Nee z Chin, Roger Forster z Forest Hill, Stephen Kaung z Richmond w Wirginii czy Lance Lambert z Jerozolimy w Izraelu. T. Austin-Sparks zmarł w 1971 roku. Jego żona Florence zmarła w 1986 roku.

 

Zostaw komentarz

© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu