• open panel

Plik archiwum Czerwiec, 2012

Świadectwa

Od niedzieli tj. 01.07.2012r w naszym zborze cyklicznie chcemy dzielić się tym co przeżywamy z Bogiem i jak Go poznaliśmy.

W miarę możliwości w dziale ” świadectwa audio”  będziemy zamieszczać historie ludzi będących w naszym zborze .…

Read more →
 

Śpiewam Tobie Baranku Boży – pieśń czeska

Play
Read more →
 

O miłości – T.A Kempis

Błogosławię Cię, niebiański Ojcze mojego Pana Jezusa Chrystusa za to, że raczysz
pamiętać o mnie, biednym stworzeniu.
Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, niech dzięki płyną Tobie, który czasami Swoją pociechą odświeżasz mnie, niegodnego wszelkiej pociechy.
Będę zawsze błogosławił i uwielbiał Ciebie, z Twoim Jednorodzonym Synem i Duchem Świętym, Pocieszycielem, na wieki wieków.
Panie Boże święty, który …
Read more →
 

Być czy Czynić (A.W. Tozer)

Z historycznego punktu widzenia Zachód miał tendencje do kładzenia głównego nacisku na to, co się robi, a Wschód na
to, kim się jest. To, czym jesteśmy, zawsze wydawało się bardziej istotne dla mieszkańców Wschodu; mieszkańcy
Zachodu zaś byli skłonni zadowolić się tym, co robią. Jedni sławili słowo być; drudzy sáłowo czynić.
Gdyby ludzka natura była …
Read more →
 

Droga Chrystusa jest wąska (A.W. Tozer)

My, którzy naśladujemy Chrystusa w tych czasach odstępstwa, jesteśmy zaangażowani w wojnę, która ma wiele frontów. Akcja rozpoczyna się w jednym sektorze tylko po to, aby rozpalić się w następnym. Nieprzyjaciel jest wszędzie, przybierając różne formy i kształty, jakie najlepiej odpowiadają jego złym celom; z tej przyczyny często uważany jest za przyjaciela. Tradycyjnie, walczący ludzie

Read more →
 

Galeria – Akcja JONI

Zapraszamy do Galerii gdzie zamieściliśmy zdjęcia z Akcji JONI podczas, której nasz Zbór był współorganizatorem rozdawania sprzętu rehabilitacyjnego.…

Read more →
 

Dokonają się te sprawy (Bessie Porter)

Dokonają się te sprawy, za którymi tęsknisz tak,
Wnet wypełnią się, te słowa – wierny Bóg je wyrzekł wszak.
A ponieważ Pana znasz, ufnie się na Niego zdasz!
Dokonają się te sprawy, biedne serce spocznij już;
Ucisz się pod skrzydłem Pana – da odpowiedź – On jest tuż!
Gdy nań złożysz troski swe, spełni obietnice …

Read more →
 

Był taki dzień – Andrzej Ciszowski

Play
Read more →
 

Zaufanie Bogu (autor nieznany)

Czy wierzysz Mu wśród czarnych chmur?
Gdy niebo do spiżowych gór
Podobne? On modlitwę twą
Wysłucha, wesprze ręką swą.

Bóg wie, gdy wróbel spada w dół
Wśród walk Pan nam zastawia stół
Czy wielbisz, gdy zagraża ból?
Czy wszystkim ci jest nieba Król?

Wszak On nas trzyma ręką swą
Gdy troski i boleści gną.
Boimy …

Read more →
 

Moja Droga do Boga- Robert Jabłoński

Play

Gorąco polecam to świadectwo nawrócenia. Robert zajmował się medytacją ……

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu