• open panel

Plik archiwum Lipiec 4th, 2012

Czyste złoto – G.D. Watson

Czyste złoto
W Księdze Objawienia dwa razy jest powiedziane, że miasto Boże jest z czystego złota
jak  kryształ.  Potem  jest  powiedziane  w  tym  samym  rozdziale,  że  to  miasto  jest
Oblubienicą  Baranka,  składającą  się  z  uświęconych  dusz,  reprezentowanych  przez
typową liczbę stu czterdziestu czterech tysięcy (porównaj Objawienie rozdziały 14 i 21).
Poprzez całe Pismo Święte złoto …
Read more →
 

Odrzucili Krzyż – David Wilkerson

Odrzucili krzyż!
„Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja
dla świata” (Galacjan 6:14).
Żyjąc w tym wyrafinowanym świecie, często trudno nam zrozumieć bałwochwalstwo
Starego Testamentu. Z niedowierzaniem czyta się o …
Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu