• open panel

Plik archiwum Sierpień, 2012

Odpocznienie – Miles J.Stanford

“A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia…” (Hebr.4,9-1.1), Wiele darzących życiem prawd Słowa Bożego składa się z dwóch nierozerwalnie z sobą związanych części, “starania się” i “odpocznienie”. “Starajmy się tedy usilnie …

Read more →
 

Wspomnienie o Gerhardzie Krugerze

Gerhard Kruger urodził się 27 sierpnia 1914 we wsi Przełęk w byłym powiecie działdowskim. Ojciec jego, Jan Gotfryd Kruger, przeprowadził się wraz z rodziną z byłego zaboru rosyjskiego ze wsi Michelsdorf, obecnie Michów, położonej na północny-zachód od Lublina.

W roku 1814 rodzice Gerharda zbudowali dom we wspomnianej wsi. Gerhard był czwartym z kolei dzieckiem w …

Read more →
 

KRZYŻ – BOŻA DROGA – Miles J.Stanford

To właśnie na krzyżu Golgoty Bóg w Chrystusie rozprawił się całkowicie i ostatecznie ze starą naturą, z której wypływa cały nasz grzech. “Wiemy, że nasze stare (nieodrodzone) życie zostało wraz z Nim przybite do krzyża po to, aby (nasze) ciało (które jest narzędziem) grzechu zostało pozbawione mocy i aktywności w kierunku czynienia zła, abyśmy już …

Read more →
 

There Iis A Higher Throne- Piękna Pieśń

Play
Read more →
 

Be Still- Gdy Stoisz Przed Panem

Play

Poniżej zamieszczamy tekst pieśni po polsku:

Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo Święty jest wśród nas
Przed Panem kolana skłoń,
Z bojaźnią i ze czcią.
Nie znajdziesz grzechu w Nim,
Gdyż Bóg nasz święty jest.

 

Gdy stoisz przed Panem ucisz się,
Bo święty jest wśród nas.

Gdy trwam w uwielbieniu, …

Read more →
 

Koncert Ewangelizacyjny Missio Musica

W dn.15.08.2012 w naszym Zborze odbył się Koncert Ewangelizacyjny grupy Missio Musica – był to bardzo dobry czas siania Słowa Bożego poprzez muzykę i zwiastowane Słowo Boże. Przy tej okazji chcemy podziękować za pomoc przy zoorganizowaniu Koncertu Zborowi Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej z Kłodzka i Missio Musica, niech Was Bóg błogosławi.…

Read more →
 

Usłysz mój głos – Pieśń ukraińska

Play

Wybaczcie nie najlepszą jakość wykonania,ale tylko taką dysponuje.…

Read more →
 

O małżeństwie – Waldek Kępski

Play
Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu