• open panel

Funkcja wiary – Evan H. Hopkins

 

Duchowe życie wielu ludzi doznaje poważnej przeszkody z powodu błędnego pojęcia
tego czym jest wiara. Myślą, że jest to coś, co się odczuwa czy uświadamia coś co
można posiadać albo osiągnąć. Ich myśli są skoncentrowane na oglądaniu jej, albo
odczuwaniu. Ale mówienie o patrzeniu na wiarę jest tak samo głupie jak mówienie
o patrzeniu na nasz wzrok. Jeżeli chcemy sprawdzić realność i siłę naszego wzroku,
to patrzymy na obiekt na zewnątrz nas. Tak samo wiara jest sprawdzana poprzez
kierowanie jej na Chrystusa.
W wierze nie ma cnoty. Moc, która przychodzi poprzez wiarę nie tkwi sama w
sobie. Czym jest sprzęgło dla lokomotywy, tym jest wiara dla Chrystusa. Sprzęgło
łączy lokomotywę z pociągiem. Wiara sprzęga ludzką bezsilność z boską wszechmocą.
Sprzęgło nie ma mocy, aby poruszyć pociąg – ale jest to złącze poprzez które
jest przekazywana siła. „Miejcie wiarę w Boga” nie oznacza mieć wiarę w wiarę. To
oznacza połącz swoją potrzebę z Bogiem.
Wiara jest tym przewodnikiem, który łączy obwód w baterii elektrycznej. Moc
jest utrzymywana tak długo, jak długo jest utrzymywane połączenie. Prąd przestaje
płynąć w momencie przerwania kontaktu, bez względu na to czy to odłączenie
nastąpiło w odległości wielu mil, czy na grubość włosa. Tak samo jest z wiarą. To
jest to przez co możemy mieć łączność z Chrystusem.
Wiara widzi źródła
Źródła dostępne dla wiary nie są ludzkie, ale Boże. To Bóg je zapewnił i są one
wszystkie umieszczone w Chrystusie. Pierwsza rzecz jaka następuje, kiedy wiara
ma „wzrastać niezmiernie” jest odkrycie tych źródeł. Wiara widzi jak niezmierne i
wystarczające na wszystko jest to zaopatrzenie, które Bóg dał w Chrystusie.
Jeżeli dusza tego nie widzi, to na tej drodze muszą być przeszkody, które
przechwytują tę wizję. Muszą one zostać usunięte. Kiedy nie widzimy tej skarbnicy,
którą Bóg umieścił w naszym zasięgu, to upadamy na duchu. Widzimy siły wroga,
ale nie widzimy wozów Pana i wtedy wołamy tak, jak sługa Elizeusza „Biada nam!!
Co teraz zrobimy?” (2 Królewska 6:15).
Wiara przyjmuje przywileje
Po słowie „Oto” następuje słowo „Uchwycić się”. Jest wielka różnica pomiędzy
złożeniem tego wszystkiego w Chrystusie a korzystaniem z tego. To co nam się
należy dzięki Bożemu obdarowaniu ma być nasze poprzez przyjęcie przez wiarę.
Zostało nam to już zapisane prawnie, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Teraz jest to
zadaniem wiary, aby przejąć to w posiadanie. Nie mamy sie starać o te przywileje
Według twojej wiary
22
Funkcja wiary
tak, jakby one miały dopiero być udzielane. Bóg nam je da nie dzięki naszym
usilnym modlitwom i walkom. Wiara uznaje fakt, że boska moc już nas obdarowała
wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności (2 Piotra 1:3). Wiara widzi ten
fakt i bierze to, co tam jest zawarte.
Wiara zachowuje to, co jej się należy
Po zrozumieniu wiary przychodzi przywłaszczenie wiary, a wtedy musimy sie uczyć
wytrwałości wiary. Tak jak przez wiarę wchodzimy do, tak też przez wiarę mamy
trwać w naszym dziedzictwie. „Trzymajcie” następuje po „Uchwyćcie się”.
Ale niektórzy mogą powiedzieć: „Czy to nie jest trudne, by utrzymać ten akt
ufności? Jak można zawsze wierzyć?” Tak samo można powiedzieć o oddychaniu.
Jeżeli dziecko ma się stać młodzieńcem i ten młodzieniec ma dożyć sędziwego
wieku – to nie może przestać oddychać. Gdyby to była sprawa świadomego
wysiłku, musiałoby nastąpić wyczerpanie i załamanie. Ale oddychamy nie myśląc o
tej czynności. Kiedy dusza jest zdrowa, to wierzymy bez myślenia o wierze. Kiedy
kształtujemy nawyk ufności, ustępuje napięcie.
Wiara daje świadectwo
Wiara musi wydawać świadectwo. Musi oznajmiać co widziała i słyszała, co
uchwyciła i czego dotykała ze Słowa życia. Musi opowiadać innym o tych wszystkich
wspaniałych odkryciach, jakich dokonała w Bożej skarbnicy w Chrystusie. To jest
wyznanie wiary.
Nie ma chyba nic ważniejszego niż to, abyśmy dobrze rozumieli czym jest wiara
i jaką rolę ma ona odgrywać w naszym życiu duchowym.
Sama wiara nie jest mocą, ale jest ona połączeniem, które ją przekazuje. Nie mamy
skupiać naszego wzroku na przedmiocie, ale na Jezusie. To nie jest coś, co możemy
uchwycić, ale jest to środek za pomocą którego możemy uchwycić. To właśnie przez
wiarę możemy uchwycić i mocno trzymać to, co mamy w Chrystusie.
Panie, powiedziałeś tak w Swoim Słowie
I ja przyjmuję Twoje Słowo
Wszystko jest możliwe dla tych
Którzy w Ciebie wierzą.
Wiem, że jestem bardzo słaby
Ale teraz widzę z odległości
Wszystko mogę Panie, w Tobie
Gdyż Ty będziesz moją siłą. – Annie W. Marston

 

Zostaw komentarz

© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu