• open panel

Plik archiwum Marzec 11th, 2013

Czujność chrześcijan – Richard Sibbes

 

„Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających” – Ew. Łukasza 12:37

Te słowa są częścią kazania, które Chrystus wygłosił do Swoich uczniów o ziemskich troskach i miłosierdziu w stosunku do ludzi w potrzebie. Na końcu daje wskazówki dotyczące czuwania: „Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających.” W tamtych czasach słudzy

Read more →
 

Uczenie się duchowych lekcji – G.D. Watson

 

 

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że nieskończony i błogosławiony Bóg jest naszym stałym nauczycielem i widzieć siebie, jako małe kruche stworzenia, które chodzą do szkoły nieograniczonej Wiedzy, niezaćmionego Światła i nieograniczonej Miłości. Jako nasz Stwórca, Zbawiciel i ten, który nas ochrania, jakie niezliczone lekcje On ma dla nas poprzez Swoje zaopatrzenie. Jego

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu