• open panel
  • Home
  • Articles posted by Wojtek

Archiwum autora

Uzdrowienie Naamana – Wojciech Maciak

Play
Read more →
 

Tadeusz Krzok – ” O Kościele ” Konferencja Walim 06.12.2014 r

Play
Read more →
 

Wieczór świadectw podczas Konferencji Walim 05-07.12 .2014 r.

Play
Read more →
 

Konferencja “Walim12.2014″

Kochani w dn.05.12-07.12.2014 w naszym Zborze odbyła się Konferencja.

W dziale Audio-Kazania umieszczać będziemy sukcesywnie kazania.

Zapraszamy do wysłuchania.…

Read more →
 

Słowo na zakończenie Konferencji “Walim 12.2014″ -Tadeusz Krzok

Play
Read more →
 

Nasz Bóg-Nasz Winogrodnik

Trzeba przyciąć gałęzie,
by pozwolić drzewu oddychać i otworzyć je na światło.Bóg odcina idee prowadzące donikąd,
chore filozofie, złamane obietnice i wypaczone marzenia.
Czemu ludzie nie poddają się woli Stwórcy wszechświata,
aby mógł ich przycinać i kształtować według swego zamysłu?
Jakiż zdrowy plon przyniosłoby lato!
Boże, tego właśnie chcę. O święty Ojcze życia,
Ty, który …

Read more →
 

David Brainerd

DAVID BRAINERD (1718 -1747)

“A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.” – Gal. 6:9 -

Dawid Brainerd żył krótko, niewiele ponad dwadzieścia dziewięć lat, a w ciągu ostatnich ośmiu lat był zupełnie poświęconym wierzącym w Chrystusa. Tak, jego życie i służba miały taki wpływ, że wielki ewangelista Jan Wesley twierdził, …

Read more →
 

Psalm 29 – Carl Gearheart

wer.5  Głos Pana łamie cedry; Pan łamie cedry Libanu.

Zanim skomentujemy znaczenie cedrów i kwestię łamania ich, przez chwilę zastanówmy się nad znaczeniem powtórzenia w tym wersecie. Jak zwykle, nie jest to identyczne powtórzenie i istnieje niewielka różnica pomiędzy pierwszą, a drugą częścią tego stwierdzenia. Wierzę, że pierwsza część może odnosić się do niedojrzałych początków …

Read more →
 

Przejście od jednego sposobu życia do drugiego- Bert Clendennen

Aby osiągnąć to, co Bóg dla nas zamierzył, musimy wydostać się z kokonu cielesnej natury. Watchman Nee napisał książkę pt. „The Release of the Spirit”, [Uwolnienie Ducha] w której zajmuje się tematem nowego stworzenia usidlonego w cielesnej naturze. Aby to, co duchowe, znalazło wyraz, cielesna natura musi zostać złamana. Jest to bardzo bolesne, ponieważ chcemy …
Read more →
 

Cena eksmitowania szatana- Edwin i Lilian Harvey

„…Potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich.” (1 Mojż. 22:17)

„Jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli wpierw nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?” (Mat. 12:29)

Jeżeli jako słudzy Boży pracujemy tylko dla innych, to rozmijamy się z pierwszym celem Bożym dla stworzenia, którym było zaspokojenie nie tylko potrzeby …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu