• open panel
  • Home
  • Articles posted by Wojtek
  • strona 10

Archiwum autora

Jedni drugich pożeracie… – Bert Clendennen

Jeśli pozwoli się Duchowi Świętemu, aby przepływał, wówczas zawsze będzie On stwarzał zdrowe warunki. Kiedy Duch będzie miał wolną drogę, wtedy wszystkie złe choroby i dolegliwości natury duchowej, które mają wpływ na kościół, zostaną usunięte. Niezdrowe stosunki są produktem posuchy. Kiedy nie ma deszczu, zbiory nie są owocne; zagraża nam wówczas śmierć i głód. Izraelici
Read more →
 

SPOSÓB, W JAKI BÓG OSIĄGA SWÓJ CEL – Watchman Nee

Wersety biblijne: Kol 1,12.15.19; 2,2-3.6; 1,27-28; 3,3-4.11; 1 Kor 1,30; 6,17; 15,45.

Bóg stworzył człowieka po to, by człowiek przyjął i dzielił Jego życie. W ten sposób ludzie mogą stać się Jego synami. Duch ludzki uczyniony został tak, by człowiek mógł skontaktować się z Duchem Bożym i przyjąć Jego życie, stać się Jego synem i …

Read more →
 

Łaska Boża – Wojciech Maciak

Play
Read more →
 

Stefania Malinowska – świadectwo nawrócenia i życia z Bogiem

Play
Read more →
 

David Wilkerson – “Gdzie się podziało cierpienie”.

Kiedy patrzę dzisiaj na całą tą religijną scenę, widzę jedynie wysiłki i służbę człowieka i ciała. To wszystko jest pozbawione mocy i nie ma wpływu na świat. I widzę coraz więcej światowych rzeczy oddziaływujących i wchodzących do kościoła.

Kościół nie wpływa już na świat.

Widzę jak muzyka przejmuje kontrolę w domu Bożym. Widzę jak rozrywka

Read more →
 

Wiara – L.B Cowman

„Wiarą powołany będąc Abraham,usłuchał Boga,aby poszedł na ono miejsce,

które miał wziąć za dziedzictwo.”

Żyd.11,8

Poszedł,nie wiedząc dokąd idzie;wystarczyła mu całkowicie świadomość,że idzie z Bogiem.Więcej pokładał ufności w Tym,który obiecał,aniżeli w obietnicach.Zajmował go nie tyle ciężar jego doli,ile Król wieczny,nieśmiertelny,niewidzialny,jedyny pełen  mądrości Bóg,który przeznaczył mu tę właśnie drogę i na pewno obietnice Swe spełni.

O,chwalebna,cudowna …

Read more →
 

Czas – Michel Quoist

 

Wyszedłem Panie.

Inni wyszli także.

Szli,

Przychodzili,

Odchodzili,

Biegli.

 

Biegli,aby nie tracić czasu.

Biegli,w pogoni za czasem.

Biegli,aby złapać czas.

Biegli,aby zyskać na czasie.

 

Do widzenia,wybaczy Pan,ale ja nie mam czasu.

Powrócę,nie mogę czekać,nie mam czasu.

Kończę ten list,bo nie mam czasu.

Rad bym wam pomógł,ale nie mam czasu.

Nie mogę się …

Read more →
 

KOŃ TROJAŃSKI – Bert Cledenen

Dzieje Apostolskie 2:42, „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”  „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony?” (Mat.  10:22), powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo  „trwali” oznacza to, że byli przeciw czemuś. „Oni trwali mocno”.  Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była …

Read more →
 

Punkt Konsultacyjny

Od 04.09.2012 w naszym zborze uruchomiliśmy Punkt Konsultacyjny mający na celu pomoc ludziom ,którzy mają problemy z alkoholem oraz z innymi nałogami.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godz 18-ej .

Punkt Konsultacyjny przede wszystkim będzie oparty na Słowie Bożym bo to w nim znajdujemy źródło rozwiązania wszelkich problemów.

Prosimy wszystkich naszych Przyjaciół o …

Read more →
 

Myśl teologiczna – A.W Tozer

Chcemy Go mieć, aby móc się Nim posługiwać
Gdy Biblia stwierdza, że człowiek powstał na podobieństwo Boga, nie ośmielamy się dodawać od siebie „na wierne podobieństwo Boga”, gdyż uczynilibyśmy w ten sposób człowieka repliką Boga, przez co zatracilibyśmy Bożą wyjątkowość, co z kolei oznaczałoby utratę samego Boga. Byłoby to równoznaczne z rozbiciem nieskończenie wysokiego muru, …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu