• open panel
  • Home
  • Articles posted by Wojtek
  • strona 5

Archiwum autora

Czekoladowy Żołnierz – C. T. STUDD

 

“Czekoladowy żołnierz”, 

czyli “Bohaterstwo – zaginiona nuta chrześcijaństwa”

Bohaterstwo jest zaginioną nutą, której bardzo brakuje w obecnym chrześcijaństwie. Każdy prawdziwy żołnierz jest bohaterem, a żołnierz bez bohaterstwa jest tylko czekoladowym żołnierzem. Kogo nawet sama myśl o czekoladowym żołnierzu nie pobudza do gniewu i śmiechu? W czasie pokoju prawdziwi żołnierze są jakby uwięzionymi lwami, które …

Read more →
 

“Ode mnie stała się ta rzecz” – J. N. Darby

“Ode mnie stała się ta rzecz”

(1 Królewska 12,24)

Rozczarowania w tym życiu są w rzeczywistości tylko dowodami Mojej miłości. Mam dla ciebie dziś pewną wieść, Moje dziecko; chcę ci ją przekazać, aby zawieruchy, które piętrzą się wokół ciebie, złagodniały, a kolce, po których musisz stąpać, stępiały. Owa wieść składa się tylko z jednego krótkiego …

Read more →
 

List z więzienia – Pieśń o prześladowanych…

Play

Poniżej zamieszczamy słowa pieśni.

List z więzienia
Wszedły miedzy płomienie ,idę bez żalu
Przyodziany jedynie w wiarę
pośród wszystkich zagrożeń
Śpiewam Alleluja
Prześladowany ,lecz nie opuszczony
powalony, nagi i sponiewierany
Zmiażdźony, lecz nie zniszczony
modlę się z więziennej otchłani
Proszę ,staraj się dotrzeć do mnie
nie skazuj mnie na porażkę
Te głosy …

Read more →
 

Kwiaty…

Ale kwiaty potrzebują chłodu nocy,

światła księżyca i rosy.

Chrystus komuś kto kocha zabiera często jego blask

a wtedy z powodu tego braku patrzę na swoją zmartwioną duszę.

Ale Chwała świeci bez cienia w kraju IMMANUELA.…

Read more →
 

W cieniu Twym

W cieniu Twym pragnę ukryć mój ból

W Twej miłości całkowicie zanurzyć się

Twe spojrzenie radością dla mnie jest

Jesteś wciąż tak blisko, usuwasz strach ,zabierasz łzy

w Tobie ,Panie na zawsze chcę się żyć.

Twoje Słowo przenika duszę mą

Do samej głębi, po samo dno.

W cieniu Twoim jest jasno jak w blasku słońca.…

Read more →
 

Konferencje w Bieszczadach

W związku z pytaniami dotyczącymi terminu tegorocznych konferencji w Bieszczadach informujemy że odbędą się w dniach:

19-21.07.2013 w Puławach Górnych

07-08.09.2013 w Woli Piotrowej-Usługiwać Bożym Słowem będzie Władysław Wigłasz oraz miejscowi Bracia…

Read more →
 

Nagroda za wierność – Jeremiah Burroughs

Kiedy Pan przyjdzie by nagradzać, nie będzie sprawdzał w jaką pracę ludzie byli
zangażowani, ale jaka była ich wierność. „Dobrze, sługo dobry i wierny,” powiedział
Pan. On nie mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny, gdyż byłeś mi wierny w sprawach
publicznych, sprawując rządy nad miastami, stanami i królestwami, dlatego też
zostaniesz nagrodzony.” Nie, On mówi: …
Read more →
 

”NAGI KRZYŻ” – Bert Clendennen

Przeczytamy z 5 Mojżeszowej 16:21,22 o tym, dlaczego upamiętanie odgrywa tak ważną rolę w przyprowadzeniu kogoś do Chrystusa. „Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.”

Jak już wiecie, krzyż jest reprezentowany przez dawne ołtarze Izraela. Wokół …

Read more →
 

Wiliam Carey – Misjonarz i Kaznodzieja

Większość tych, których nazywamy „wielkimi” postaciami w chrześcijaństwie (choć prawdopodobnie oni nie pozwoliliby się tak nazywać) to misjonarze – i również William Carey (1761-1843) był misjonarzem. Pierwszy raz szersze grono usłyszało go na wielkim zgromadzeniu pastorów w Nottigham w 1792 roku.
Był wtedy młodym 30-letnim pastorem. Przeczytał fragment Iz. 54,2-4: „Poszerz zasięg twojego namiotu i …

Read more →
 

Dobry pasterz

Dobry pasterz

 

 

Ja przyszedłem na ten świat i cierpiałem

Już wcześniej twe życie widziałem 

Jam pasterz u którego znajdziesz ukojenie

Jam balsam na każde twe cierpienie

 

Niosłem to wszystko na barkach swych

Krew moja się lałą, aby cię obmyć z grzechów twych

Jam Jezus który na Golgocie skonałem

Dziś żyję, Zmartwywstałem

 …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu