• open panel
  • Home
  • Archive by category 'Teksty'

Plik archiwum ‘Teksty’

Nasz Bóg-Nasz Winogrodnik

Trzeba przyciąć gałęzie,
by pozwolić drzewu oddychać i otworzyć je na światło.Bóg odcina idee prowadzące donikąd,
chore filozofie, złamane obietnice i wypaczone marzenia.
Czemu ludzie nie poddają się woli Stwórcy wszechświata,
aby mógł ich przycinać i kształtować według swego zamysłu?
Jakiż zdrowy plon przyniosłoby lato!
Boże, tego właśnie chcę. O święty Ojcze życia,
Ty, który …

Read more →
 

David Brainerd

DAVID BRAINERD (1718 -1747)

“A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żąć będziemy nie ustawając.” – Gal. 6:9 -

Dawid Brainerd żył krótko, niewiele ponad dwadzieścia dziewięć lat, a w ciągu ostatnich ośmiu lat był zupełnie poświęconym wierzącym w Chrystusa. Tak, jego życie i służba miały taki wpływ, że wielki ewangelista Jan Wesley twierdził, …

Read more →
 

Psalm 29 – Carl Gearheart

wer.5  Głos Pana łamie cedry; Pan łamie cedry Libanu.

Zanim skomentujemy znaczenie cedrów i kwestię łamania ich, przez chwilę zastanówmy się nad znaczeniem powtórzenia w tym wersecie. Jak zwykle, nie jest to identyczne powtórzenie i istnieje niewielka różnica pomiędzy pierwszą, a drugą częścią tego stwierdzenia. Wierzę, że pierwsza część może odnosić się do niedojrzałych początków …

Read more →
 

Przejście od jednego sposobu życia do drugiego- Bert Clendennen

Aby osiągnąć to, co Bóg dla nas zamierzył, musimy wydostać się z kokonu cielesnej natury. Watchman Nee napisał książkę pt. „The Release of the Spirit”, [Uwolnienie Ducha] w której zajmuje się tematem nowego stworzenia usidlonego w cielesnej naturze. Aby to, co duchowe, znalazło wyraz, cielesna natura musi zostać złamana. Jest to bardzo bolesne, ponieważ chcemy …
Read more →
 

Cena eksmitowania szatana- Edwin i Lilian Harvey

„…Potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich.” (1 Mojż. 22:17)

„Jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli wpierw nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi?” (Mat. 12:29)

Jeżeli jako słudzy Boży pracujemy tylko dla innych, to rozmijamy się z pierwszym celem Bożym dla stworzenia, którym było zaspokojenie nie tylko potrzeby …

Read more →
 

Modlitwa

Jakże często On szukał góry i klękał

na jej szczycie

Aby modlić się i złożyć Swą umęczoną głowę

na piersi Swego Ojca

Zanim wezwał do siebie dwunastu, modlił się w

samotności całą noc

A kiedy wstawał świt, wybrał ich

jako Swoich.

Widzieli jak wznosił Swoje święte ręce

i podnosił Swoje zroszone łzami oczy;

Potem znów

Read more →
 

O Grzechu(Fragment książki Frank Peretii-Przysięga)

Grzech to potwór, którego uwielbiamy się wypierać.
Podkrada się, odgryza kawałek naszego życia, wraca i znów kąsa. Nawet gdy
krwawimy i kulejemy, wolimy myśleć, że nic się nie stało. To dlatego grzech
jest monstrum doskonałym, ludożercą, który oślepia i paraliżuje swe ofiary,
przekonując je, że wszystko jest w porządku i nie ma potrzeby uciekać. Potem…

Read more →
 

Słuchaj człowieka, który słucha Boga – A.W TOZER

Jeśli słuchając kazania zdołamy uchwycić choćby jeden tylko klejnot prawdy, możemy uważać się za wynagrodzonych za czas, jaki przy tym spędziliśmy.

Jeden z takich klejnotów został odkryty w pewnym kazaniu, którego kiedyś słuchałem. Z kazania tego odniosłem tylko jedno cenne zdanie, ale ono jest tak cenne, że żałuję, iż nie zapamiętałem, kto był wtedy kaznodzieją. …

Read more →
 

O Leniuchach

Dawać rady leniuchowi jest to samo,co wodę czerpać sitem, a usilowac go poprawić, to tak

jakby ktos wiatr chciał zamknąć w worku. Biblia każe nam jednak ”rzucać chleb na wodę”.

Jakoż rzucimy kilka twardych skórek chleba na wody stojące? Wprawdzie leniuchów nie

poprawimy, ale chociaż tę będziemy mieli pociechę, że – rozsiewając dobre rady, nic …

Read more →
 

Obowiązki mężów i żon względem siebie – Richard Baxter

Na całym świecie bezbożni i samolubni ludzie wstępują we wszelkiego rodzaju związki z pragnieniem służenia sobie samym i zaspokajaniu swego ciała, nie wiedząc ani nie troszcząc się o to, czego się od nich wymaga. Ich pragnieniem jest cześć, zysk bądź przyjemności jakie im może zapewnić dany związek, a nie to, czego Bóg i człowiek wymagają …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu