• open panel
  • Home
  • Teksty
  • Archive by category 'Kazania'
  • strona 2

Plik archiwum ‘Kazania’

O BŁĘDACH – Autor nieznany

O BŁĘDACH

 

Kto się chwali, że jest doskonałym, ten jest chyba doskonałym w swej głupocie.

Włóczyłem Się trochę po świecie, ale nigdzie nie spotkałem ani doskonałego konia, ani

doskonałego człowieka i chyba takich okazów nigdy nie spotkałem. Białej mąki nie znajdziesz

w worku od węgli i tak samo nie znajdziesz doskonałości w naturze ludzkiej. …

Read more →
 

Czekoladowy Żołnierz – C. T. STUDD

 

“Czekoladowy żołnierz”, 

czyli “Bohaterstwo – zaginiona nuta chrześcijaństwa”

Bohaterstwo jest zaginioną nutą, której bardzo brakuje w obecnym chrześcijaństwie. Każdy prawdziwy żołnierz jest bohaterem, a żołnierz bez bohaterstwa jest tylko czekoladowym żołnierzem. Kogo nawet sama myśl o czekoladowym żołnierzu nie pobudza do gniewu i śmiechu? W czasie pokoju prawdziwi żołnierze są jakby uwięzionymi lwami, które …

Read more →
 

“Ode mnie stała się ta rzecz” – J. N. Darby

“Ode mnie stała się ta rzecz”

(1 Królewska 12,24)

Rozczarowania w tym życiu są w rzeczywistości tylko dowodami Mojej miłości. Mam dla ciebie dziś pewną wieść, Moje dziecko; chcę ci ją przekazać, aby zawieruchy, które piętrzą się wokół ciebie, złagodniały, a kolce, po których musisz stąpać, stępiały. Owa wieść składa się tylko z jednego krótkiego …

Read more →
 

Nagroda za wierność – Jeremiah Burroughs

Kiedy Pan przyjdzie by nagradzać, nie będzie sprawdzał w jaką pracę ludzie byli
zangażowani, ale jaka była ich wierność. „Dobrze, sługo dobry i wierny,” powiedział
Pan. On nie mówi: „Dobrze, sługo dobry i wierny, gdyż byłeś mi wierny w sprawach
publicznych, sprawując rządy nad miastami, stanami i królestwami, dlatego też
zostaniesz nagrodzony.” Nie, On mówi: …
Read more →
 

”NAGI KRZYŻ” – Bert Clendennen

Przeczytamy z 5 Mojżeszowej 16:21,22 o tym, dlaczego upamiętanie odgrywa tak ważną rolę w przyprowadzeniu kogoś do Chrystusa. „Nie będziesz sobie sadził świętego drzewa jakiegokolwiek rodzaju przy ołtarzu Pana, Boga twego, który sobie zbudujesz. Nie postawisz też sobie pomnika, którego Pan, Bóg twój nienawidzi.”

Jak już wiecie, krzyż jest reprezentowany przez dawne ołtarze Izraela. Wokół …

Read more →
 

NOSZENIE NIEBIAŃSKIEGO WIZERUNKU – E.M.BOUNDS

Biblia oznajmia, że te ciała mają być przemienione, nie stworzone inne. Te
niegodziwe ciała, te ziemskie ciała, które należały do nas, ciała naszego upokorzenia, wstydu i słabości, będą przemienione i ukształtowane na wzór uwielbionego ciała Chrystusa. To ciało Chrystusa, które było przebite i umarło na krzyżu, ciało, które spało w grobie Józefa, zostało uczynione chwalebnym. …
Read more →
 

Czujność chrześcijan – Richard Sibbes

 

„Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających” – Ew. Łukasza 12:37

Te słowa są częścią kazania, które Chrystus wygłosił do Swoich uczniów o ziemskich troskach i miłosierdziu w stosunku do ludzi w potrzebie. Na końcu daje wskazówki dotyczące czuwania: „Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających.” W tamtych czasach słudzy

Read more →
 

Uczenie się duchowych lekcji – G.D. Watson

 

 

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, że nieskończony i błogosławiony Bóg jest naszym stałym nauczycielem i widzieć siebie, jako małe kruche stworzenia, które chodzą do szkoły nieograniczonej Wiedzy, niezaćmionego Światła i nieograniczonej Miłości. Jako nasz Stwórca, Zbawiciel i ten, który nas ochrania, jakie niezliczone lekcje On ma dla nas poprzez Swoje zaopatrzenie. Jego

Read more →
 

Książka Chata (The Shack) – New Age, czy chrześcijaństwo?

 Poniżej jeszcze raz  zamieszczamy ostrzeżenie dla wszystkich tych ,którzy śa zainteresowani Książką “CHATA”

Powieść propagują luteranie, jest reklamowana w luterańskiej księgarni Warto i w programie radiowym Po prostu. Została też zgłoszona do konkursu na katolicką książkę roku

(http://ksiazkakatolicka.pl/index.php?content=nominowani&all=1).

Tutaj zamieszczamy link do strony, na której u dołu znajdują się opinie czyteliników o Chacie

Read more →
 

“Gorliwość o Twój dom pożera mnie.” – Leonard Ravenhill

Gorliwość – rozpalona miłość!

Enoch prorokował, mówiąc, “Oto, przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych.” Gdyby Jezus wszedł do historii w taki sam sposób, lub też pojawił się w płonącym rydwanie ognia (jak Eliasz idąc do nieba), w ciemną noc ponad Jerozolimą, wtedy rozkrzyczane tłumy przyjęłyby Go i oddałyby mu cześć. Ale jak pewien poeta kiedyś …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu