• open panel
  • Home
  • Teksty
  • Archive by category 'Kazania'
  • strona 4

Plik archiwum ‘Kazania’

KOŃ TROJAŃSKI – Bert Cledenen

Dzieje Apostolskie 2:42, „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”  „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony?” (Mat.  10:22), powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo  „trwali” oznacza to, że byli przeciw czemuś. „Oni trwali mocno”.  Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była …

Read more →
 

Myśl teologiczna – A.W Tozer

Chcemy Go mieć, aby móc się Nim posługiwać
Gdy Biblia stwierdza, że człowiek powstał na podobieństwo Boga, nie ośmielamy się dodawać od siebie „na wierne podobieństwo Boga”, gdyż uczynilibyśmy w ten sposób człowieka repliką Boga, przez co zatracilibyśmy Bożą wyjątkowość, co z kolei oznaczałoby utratę samego Boga. Byłoby to równoznaczne z rozbiciem nieskończenie wysokiego muru, …

Read more →
 

Odpocznienie – Miles J.Stanford

“A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia…” (Hebr.4,9-1.1), Wiele darzących życiem prawd Słowa Bożego składa się z dwóch nierozerwalnie z sobą związanych części, “starania się” i “odpocznienie”. “Starajmy się tedy usilnie …

Read more →
 

KRZYŻ – BOŻA DROGA – Miles J.Stanford

To właśnie na krzyżu Golgoty Bóg w Chrystusie rozprawił się całkowicie i ostatecznie ze starą naturą, z której wypływa cały nasz grzech. “Wiemy, że nasze stare (nieodrodzone) życie zostało wraz z Nim przybite do krzyża po to, aby (nasze) ciało (które jest narzędziem) grzechu zostało pozbawione mocy i aktywności w kierunku czynienia zła, abyśmy już …

Read more →
 

MIESZKAJ W JEZUSIE a znajdziesz odpocznienie dla duszy twojej – A.Murray

Pójdźcie do Mnie (…) a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo Moje na się, a uczcie się (…) a znajdziecie odpocznienie duszom waszym” Mat.11,28.29

Odpocznienie dla duszy, o czym pragnie Zbawiciel pozyskać obciążonego grzesznika. Tak prosto wyrażona jest ta obietnica, a jakże jest wielka i głęboka. Odpoczynek duszy – czyż nie oznacza to …

Read more →
 

Arka(Skrzynia) Przymierza – I.W. KARGEL

 Skrzynia Przymierza

Uczynię też skrzynię z drzewa sytym; pól-trzecia łokcia będzie długość jej, a półtora łok­cia szerokość jej, a półtora łokcia wysokość jej”.

I powleczesz ją zlotem czystym; z wierzchu i wewnątrz powleczesz ją, a uczynisz nad nią ko­ronę złotą w około”.

Ulejesz też do niej cztery kolce złote, które przyprawisz do

Read more →
 

Przesiewanie – Charles Spurgeon

„Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię.”

Wszelkie przesiewanie przychodzi przez boski nakaz i pozwolenie. Szatan musi zapytać Boga o pozwolenie przed tym jak może dotknąć Joba. Nawet więcej, w pewnym sensie nasze przesiewanie jest bezpośrednim dziełem niebios, bo tekst ten …

Read more →
 

Świadectwo odnowienia życia z Bogiem – J.W Follet

Polecamy wszystkim to świadectwo:

Chciałbym podzielić się swoim osobistym przeżyciem, które mam nadzieję będzie pomocne dla tych , którzy troszczą się o pomyślność swoich bliskich. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy będąc szesnastoletnim młodzieńcem- jest okres pełen doświadczeń dla młodych ludzi, okres w którym są podejmowane ważne decyzje i pierwsze kroki, decydujące często o przyszłym życiu- w …

Read more →
 

Przemiana umysłu – George Müller

“A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego” (Rz. 12,2; BB)

Jako osoby zbawione powinniśmy zawsze pamiętać, że ostatecznym celem nie jest nasze zbawienie, ale chwała Boża. Celu tego nie wolno nam nigdy stracić z oczu. By właściwie pełnić rolę świadków Boga na tym świecie, nie możemy upodabniać się …

Read more →
 

Czyste złoto – G.D. Watson

Czyste złoto
W Księdze Objawienia dwa razy jest powiedziane, że miasto Boże jest z czystego złota
jak  kryształ.  Potem  jest  powiedziane  w  tym  samym  rozdziale,  że  to  miasto  jest
Oblubienicą  Baranka,  składającą  się  z  uświęconych  dusz,  reprezentowanych  przez
typową liczbę stu czterdziestu czterech tysięcy (porównaj Objawienie rozdziały 14 i 21).
Poprzez całe Pismo Święte złoto …
Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu