• open panel
  • Home
  • Teksty
  • Archive by category 'Kazania'
  • strona 5

Plik archiwum ‘Kazania’

Odrzucili Krzyż – David Wilkerson

Odrzucili krzyż!
„Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z
krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja
dla świata” (Galacjan 6:14).
Żyjąc w tym wyrafinowanym świecie, często trudno nam zrozumieć bałwochwalstwo
Starego Testamentu. Z niedowierzaniem czyta się o …
Read more →
 

O miłości – T.A Kempis

Błogosławię Cię, niebiański Ojcze mojego Pana Jezusa Chrystusa za to, że raczysz
pamiętać o mnie, biednym stworzeniu.
Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, niech dzięki płyną Tobie, który czasami Swoją pociechą odświeżasz mnie, niegodnego wszelkiej pociechy.
Będę zawsze błogosławił i uwielbiał Ciebie, z Twoim Jednorodzonym Synem i Duchem Świętym, Pocieszycielem, na wieki wieków.
Panie Boże święty, który …
Read more →
 

Być czy Czynić (A.W. Tozer)

Z historycznego punktu widzenia Zachód miał tendencje do kładzenia głównego nacisku na to, co się robi, a Wschód na
to, kim się jest. To, czym jesteśmy, zawsze wydawało się bardziej istotne dla mieszkańców Wschodu; mieszkańcy
Zachodu zaś byli skłonni zadowolić się tym, co robią. Jedni sławili słowo być; drudzy sáłowo czynić.
Gdyby ludzka natura była …
Read more →
 

Droga Chrystusa jest wąska (A.W. Tozer)

My, którzy naśladujemy Chrystusa w tych czasach odstępstwa, jesteśmy zaangażowani w wojnę, która ma wiele frontów. Akcja rozpoczyna się w jednym sektorze tylko po to, aby rozpalić się w następnym. Nieprzyjaciel jest wszędzie, przybierając różne formy i kształty, jakie najlepiej odpowiadają jego złym celom; z tej przyczyny często uważany jest za przyjaciela. Tradycyjnie, walczący ludzie

Read more →
 

Chrystus Naszym Życiem

CHRYSTUS JAKO PUNKT CENTRALNY
Gdybyśmy spytali co jest istota i sercem Chrześcijaństwa i życia Chrześcijańskiego, odpowiedź brzmiałaby, że Bóg
zsumował i skupił wszystko w Osobie Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. To oznacza, że Chrześcijaństwo nie jest
lista takich rzeczy jak wierzenia, doktryny, dogmaty, praktyki, formy, rytuały, porządki, czy cnoty. Nie jest to zbawienie, odrodzenie, uświęcenie, moc, życie, radość, pokój, itd., jako …
Read more →
 

O prawdziwym nawróceniu (Joseph Alleine)

FAŁSZYWE POJĘCIA O NAWRÓCENIU

Diabeł wytworzył wiele fałszywych form nawrócenia i oszukuje jednych tym, drugich czymś innym. Jest on tak bardzo zręczny i sprytny w swej tajemnej sztuce oszukiwania, że gdyby było można, zwiódłby także wybranych. Aby wyleczyć ze zgubnych, fałszywych pojęć tych, którzy myślą o sobie jako o nawróconych, podczas gdy w rzeczywistości nimi …

Read more →
 

Doskonalenie

 

Może powstać pytanie o znaczenie równowagi, tak ważnej jeśli chodzi o fizyczną, psychiczną i duchową stronę naszego życia. Nierównowaga jest często powodem rozpadu, a także spustoszenia wewnątrz nas i w naszym otoczeniu.

“Stary człowiek” jest jednostronny, jest wytrącony z równowagi. Jego stan – dobrze opisuje poniższy wierszyk:

Postanowiłem przyjąć gości:
Gdy skwar letniego minął

Read more →
 

Chrystus jest życiem naszym- T.A.Sparks

„Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże się…” (Kol. 3:4)

Jednym z głównych zadań Ducha Świętego jest doprowadzenie wierzących do prawdziwej identyfikacji z Chrystusem, jako zmartwychwstałym i wywyższonym Panem oraz sprawienie, aby Jego zmartwychwstałe życie stało się ich rzeczywistym doświadczeniem. W miarę jak ten wiek zbliża się do wypełnienia, manifestacji Chrystusa, dwie cechy będą …

Read more →
 

Nie walczmy (Leonard Ravenhill)

Czyż nie jesteśmy próżniakami? O ile mogę zauważyć, przy sędziowskim tronie Chrystus nie będzie żadnych medali dla próżniaków. Drogi czytelniku, ty i ja uświadamiamy sobie, że jesteśmy właśnie o jedno uderzenie serca od ustalonej godności – nagrody. Czy jest to powodem do radości, czy raczej wstydu?

 

Pewnej nocy Napoleon Bonaparte złożył samotną, niespodziewaną wizytę …

Read more →
 

Kościół organizmem (Bert Clendenen)

Zawsze pamiętajmy, że kościół jest stworzonym przez Boga organizmem, a nie organizacją stworzoną przez człowieka. Jezus daje mu życie, a ludzkie plany są tylko śmiertelnym środkiem zastępczym. Szatan uczyni wszystko, co w jego mocy, by powstrzymać kościół przed wykonaniem Bożych poleceń. Chcę wam podać kilka podstawowych przykładów ataku, tego, co robi szatan w jaki sposób …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu