• open panel
  • Home
  • Archive by category 'Teksty'
  • strona 5

Plik archiwum ‘Teksty’

SPOSÓB, W JAKI BÓG OSIĄGA SWÓJ CEL – Watchman Nee

Wersety biblijne: Kol 1,12.15.19; 2,2-3.6; 1,27-28; 3,3-4.11; 1 Kor 1,30; 6,17; 15,45.

Bóg stworzył człowieka po to, by człowiek przyjął i dzielił Jego życie. W ten sposób ludzie mogą stać się Jego synami. Duch ludzki uczyniony został tak, by człowiek mógł skontaktować się z Duchem Bożym i przyjąć Jego życie, stać się Jego synem i …

Read more →
 

David Wilkerson – “Gdzie się podziało cierpienie”.

Kiedy patrzę dzisiaj na całą tą religijną scenę, widzę jedynie wysiłki i służbę człowieka i ciała. To wszystko jest pozbawione mocy i nie ma wpływu na świat. I widzę coraz więcej światowych rzeczy oddziaływujących i wchodzących do kościoła.

Kościół nie wpływa już na świat.

Widzę jak muzyka przejmuje kontrolę w domu Bożym. Widzę jak rozrywka

Read more →
 

Wiara – L.B Cowman

„Wiarą powołany będąc Abraham,usłuchał Boga,aby poszedł na ono miejsce,

które miał wziąć za dziedzictwo.”

Żyd.11,8

Poszedł,nie wiedząc dokąd idzie;wystarczyła mu całkowicie świadomość,że idzie z Bogiem.Więcej pokładał ufności w Tym,który obiecał,aniżeli w obietnicach.Zajmował go nie tyle ciężar jego doli,ile Król wieczny,nieśmiertelny,niewidzialny,jedyny pełen  mądrości Bóg,który przeznaczył mu tę właśnie drogę i na pewno obietnice Swe spełni.

O,chwalebna,cudowna …

Read more →
 

Czas – Michel Quoist

 

Wyszedłem Panie.

Inni wyszli także.

Szli,

Przychodzili,

Odchodzili,

Biegli.

 

Biegli,aby nie tracić czasu.

Biegli,w pogoni za czasem.

Biegli,aby złapać czas.

Biegli,aby zyskać na czasie.

 

Do widzenia,wybaczy Pan,ale ja nie mam czasu.

Powrócę,nie mogę czekać,nie mam czasu.

Kończę ten list,bo nie mam czasu.

Rad bym wam pomógł,ale nie mam czasu.

Nie mogę się …

Read more →
 

KOŃ TROJAŃSKI – Bert Cledenen

Dzieje Apostolskie 2:42, „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.”  „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony?” (Mat.  10:22), powiedział Pan Jezus. Kiedy czytamy słowo  „trwali” oznacza to, że byli przeciw czemuś. „Oni trwali mocno”.  Znaczy to, że sprzeciwiali się czemuś, by mogli pozostać tam, gdzie byli. Była …

Read more →
 

Myśl teologiczna – A.W Tozer

Chcemy Go mieć, aby móc się Nim posługiwać
Gdy Biblia stwierdza, że człowiek powstał na podobieństwo Boga, nie ośmielamy się dodawać od siebie „na wierne podobieństwo Boga”, gdyż uczynilibyśmy w ten sposób człowieka repliką Boga, przez co zatracilibyśmy Bożą wyjątkowość, co z kolei oznaczałoby utratę samego Boga. Byłoby to równoznaczne z rozbiciem nieskończenie wysokiego muru, …

Read more →
 

Odpocznienie – Miles J.Stanford

“A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia…” (Hebr.4,9-1.1), Wiele darzących życiem prawd Słowa Bożego składa się z dwóch nierozerwalnie z sobą związanych części, “starania się” i “odpocznienie”. “Starajmy się tedy usilnie …

Read more →
 

Wspomnienie o Gerhardzie Krugerze

Gerhard Kruger urodził się 27 sierpnia 1914 we wsi Przełęk w byłym powiecie działdowskim. Ojciec jego, Jan Gotfryd Kruger, przeprowadził się wraz z rodziną z byłego zaboru rosyjskiego ze wsi Michelsdorf, obecnie Michów, położonej na północny-zachód od Lublina.

W roku 1814 rodzice Gerharda zbudowali dom we wspomnianej wsi. Gerhard był czwartym z kolei dzieckiem w …

Read more →
 

KRZYŻ – BOŻA DROGA – Miles J.Stanford

To właśnie na krzyżu Golgoty Bóg w Chrystusie rozprawił się całkowicie i ostatecznie ze starą naturą, z której wypływa cały nasz grzech. “Wiemy, że nasze stare (nieodrodzone) życie zostało wraz z Nim przybite do krzyża po to, aby (nasze) ciało (które jest narzędziem) grzechu zostało pozbawione mocy i aktywności w kierunku czynienia zła, abyśmy już …

Read more →
 

MIESZKAJ W JEZUSIE a znajdziesz odpocznienie dla duszy twojej – A.Murray

Pójdźcie do Mnie (…) a Ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo Moje na się, a uczcie się (…) a znajdziecie odpocznienie duszom waszym” Mat.11,28.29

Odpocznienie dla duszy, o czym pragnie Zbawiciel pozyskać obciążonego grzesznika. Tak prosto wyrażona jest ta obietnica, a jakże jest wielka i głęboka. Odpoczynek duszy – czyż nie oznacza to …

Read more →
 
© 2012 Walim.org
Support: webbart.eu